Vidimo se opet na SIAL-u 2020

Taste Bosnia and Herzegovina
October 23, 2018
Uz IFS, certifikat za kvalitetu i sigurnost hrane, opravdavamo svoj uspjeh u poslovanju
April 22, 2019

Vidimo se opet na SIAL-u 2020

Naš nastup na SIAL-u u Parizu je bio vrlo uspješan. Stoga smo odlučili da se prijavimo i za sljedeći SIAL koji se tradicionalno održava svake dvije godine.

Dakle, ponovo smo u Parizu 2020.