Naša priča

m

Zaštita okoline

MBA Centar je ekološki osviještena kompanija koja je u vlastite ekološke sisteme investirala više od četiri miliona BAM u zadnjih nekoliko godina. Proizvodnja kompanije je bazirana na ekološki prihvatljivim principima. Za proizvodnju se koriste pogoni koji se pokreću bio masom. Svi izduvni gasovi iz toplotnih tijela prolaze kroz eko-blok gdje se prečišćavaju i na kraju odlaze 99,9% očišćeni u vazduh. Višak toplotne energije koji nastaje u proizvodnom procesu, koristi se za zagrijavanje poslovno-proizvodnog prostora te za sanitarnu vodu.

Krajem 2018. godine završena je izgradnja CNG punionice za vlastiti vozni park, a projekat je podržao Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sa 85.000 KM.

Politika zaštite životne sredine

Naša kompanija MBA Centar opredijeljena je da integriše postupke zaštite životne sredine i zaštite biodiverziteta u postojeći sistem upravljanja kvalitetom, sigurnosti hrane i energetskom efikansosti, preduzimajući kontinuirano sljedeće aktivnosti:

 • Identifikovnje svih aspekata koji mogu uticati na životnu sredinu, definisanje i sprovođenje mjera sa ciljem smanjenja njihovih negativnih uticaja na životnu sredinu, sprečavanje zagađenja životne sredine kao i narušavanja biodiverziteta.
 • Obavljanje naše proizvodne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim definisanim postupcima, propisima i zakonima o zaštiti životne sredine.
 • Prilikom uspostavljanja saradnje sa našim dobavljačima kontinuirani rad na jačanju svijesti naših dobavljača o značaju očuvanja zdrave životne sredine kroz edukaciju dobavljača i obavezu poštivanja zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine.
 • Kontinuirano poboljšavanje sistema zaštite životne sredine kroz smanjenje emisija u životnu sredinu, koje se javljaju u našim proizvodnim procesima, minimiziranje količine opasnog otpada i štednja energije za vršenje naših osnovnih procesa.
 • Kontinuirano provođenje stručnog osposobljavanja svih naših zaposlenih radnika i rad na jačanju njihove svijesti o značaju preventivnog djelovanja u zaštiti životne sredine
 • Razvijanje i sprovođenje planova, programa i postupaka za identifikaciju potencijalnih incidenata i slučajeva opasnosti koji se odnose na zaštitu životne sredine, njihovu prevenciju kao i reagovanje u tim slučajevima.
 • Izbjegavanje lociranja novih infrastrukturnih projekata u prostorima koji su zaštićeni zbog svog ekološkog, biološkog, kulturnog i/ili vrijednosnog pejzaža ili područja koja su karakterisana kao visoka vrijednost za biodiverzitet.

Politika energetske efikasnosti

Mi u kompaniji MBA-CENTAR, želimo da budemo cijenjeni u zemlji i okruženju ne samo po kvalitetu naših proizvoda, nego i u smislu energetskih performansi i performansi zaštite životne sredine. Posvećeni smo upravljanju našom fabrikom na način koji osigurava energetsku efikasnost i usklađenost sa važećim zakonskim zahtjevima za upravljanje energijom.

Naši napori na povećanju pouzdanosti i efikasnosti rada fabrike vođeni su očuvanjem energije, optimalnim korišćenjem resursa i minimalnim uticajem na životnu sredinu. Naša organizacija će nastojati da postigne efikasno i efektivno upravljanje energijom putem:

 • Usvajanja odgovarajućih energetski efikasnih i najnovijih tehnologija u proizvodnji proizvoda koji utiču na upotrebu energije u operacijama, održavanju i srodnim aktivnostima.
 • Optimalnog korištenja svih izvora i oblika energije i usvajanja uspostavljenih najboljih industrijskih praksi te postizanja poboljšanja kroz učenje iz vlastitog iskustva.
 • Kontinuiranog praćenja i poboljšanja naših energetskih performansi s ciljem postavljanja mjerila efikasnosti i vršenja energetskih pregleda i pregleda na osnovu povratnih informacija iz prehrambene industrije.
 • Podizanja svijesti i stavljanja resursa na raspolaganje svom osoblju koje radi za ili u ime naše kompanije i omogućavanja uslova da implementiraju efikasno korištenje energije i prakse očuvanja energije.
 • Periodičnog pregleda politika upravljanja energijom i srodnih procedura i njihovog ažuriranja na osnovu promjena u zakonodavstvu, organizacijskih zahtjeva i promjena poslovnih procesa.
 • Nabavke energetski efikasnih proizvoda, usluga i opreme i putem usvajanja najnovije dostupne tehnologije i dizajna za energetsku efikasnost.

Zdravlje

MBA centar apsolutno vjeruje u staru izreku da „zdravlje ulazi na usta“. Naši principi poslovanja se nisu promijenili od samog početka i stoga samo ispitani kvalitet sirovina ulazi u proizvodne pogone, a sve u skladu sa HALAL i HACCP standardima. Želja nam je, da za mnoge koji ne mogu uživati u ukusima pšeničnog, raževog, ječmenog ili nekog drugog „glutenskog“ hljeba uskoro ponudimo i bezglutenske proizvode i time olakšamo njihov život zbog intolerancije na gluten.

Politika kvaliteta i sigurnosti hrane

Politika kvalitete i sigurnosti hrane firme MBA-CENTAR d.o.o. Sarajevo je potpuno zadovoljenje očekivanja i potreba kupaca.

Strateško opredjeljenje firme je da kupcu/konzumentu isporuči kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod. Politiku kvalitete i sigurnosti hrane planiramo realizirati implementacijom, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane.

Budući da smatramo kako je zadovoljstvo kupaca i potrošača temeljni preduslov za daljnji razvoj cilj nam je proizvoditi kvalitetne i zdravstveno ispravne proizvode koji, u skladu s visokim proizvodnim standardima, ispunjavaju zahtjeve i očekivanja svih zainteresovanih strana. Visoki nivo kvaliteta proizvoda postižemo korištenjem vrhunske tehnologije uz moderan i inovativan način proizvodnje koji podliježe strogoj kontroli i upravljanju svim segmentima proizvodno-distribucijskog procesa te kontinuiranom informiranju i educiranju zaposlenika čime u potpunosti nadziremo realizaciju proizvodnje i pokazujemo svojim kupcima i potrošačima da su nam sigurnost hrane i kvaliteta uz očuvanje okoliša uvijek na prvom mjestu.

Navedena politika kvaliteta i sigurnosti hrane je utemeljena na slijedećim baznim principima:

 • orijentacija na kupca – stalnim praćenjem njihovih potreba i očekivanja u cilju zadovoljenja istih,
 • stvaranje poslovnog okruženja u kome će svi zaposleni profesionalno obavljati svoje zadatke na principima timskog rada,
 • poštivanje dobre higijenske prakse i zakonske regulative u oblasti poslovanja,
 • kontinuirano razvijanje svijesti zaposlenika o značaju njihovog rada na postizanju i očuvanju kvalitete i sigurnosti hrane kroz utvrđene odgovornosti i adekvatnu edukaciju, čime stvaramo preduslove i atmosferu za timski rad, upoznajemo i uključujemo zaposlenike u politiku preduzeća te pratimo tehnološka i naučna dostignuća,
 • nadograđujemo i poboljšavamo sistem upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane te neodgodivo i trajno otklanjamo nastale nepravilnosti,
 • Proaktivnim pristupom utvrđujemo nivo sigurnosti hrane i uvijek, bez odlaganja pokrećemo preventivne mjere kako bismo osigurali da su stavovi, ponašanje i posvećenost svih naših zaposlenih usmjereni prema zajedničkom cilju proizvodnje i plasmana zdravstveno ispravne hrane.

Sa ovom politikom kvaliteta su upoznati svi zaposleni u firmi.

Posvećenost 

Posvećenost je ono što krasi MBA Centar. Posvećenost radu, posvećenost kupcu, posvećenost uposleniku, posvećenost prirodi i planeti. To su principi koji se njeguju u u našem poslovanju. Hvala vam što nam pružate podršku jer samo s vama možemo uspjeti.

Naša snaga

Naša snaga je ljudski potencijal, kadar u kojeg  ulažemo i za kojeg stvaramo idealne uslove rada u kojima mogu do izražaja doći njihove sposobnosti i talenti. Mnogi su s nama od samog početka našeg postojanja što potvrđuje našu opredjeljenost da imamo zadovoljne uposlenike jer samo tako možemo kreirati i zadovoljne korisnike.